Tư vấn ngành nghề tiếp nhận đầu tư vào KCN Thái Hòa.

Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp & cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tư vấn các hoạt động có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp : giấy phép lao động, thuế, BHXH, ngân hàng…

 

Tư vấn thiết kế, thi công xây dựng công trình.Xin giấy phép xây dựng, hoàn công công trình.