Công ty cổ phần VFD là đơn vị hàng đầu về dịch vụ quản lý nhà xưởng:

  • Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp được đào tạo về nghiệp vụ quản lý giàu kinh nghiệm.
  • Xử lý những tình huống của khách hàng nhanh chóng và thực hiện 24/24
  • Dịch vụ hỗ trợ về pháp lý, tài chính, tìm kiếm nguồn nhân công cho doanh nghiệp khi thuê tại nhà xưởng VFD.
  • Đảm bảo an ninh, an toàn trong khuôn khổ nhà xưởng.

<< Quay lại